Energieplus

Toen in 2006 de EPB wetgeving haar intrede deed en nieuwbouwwoningen plots een E-peil dienden te halen van ‘100’ besloot Tom De Malsche een prototype woning te bouwen. Alle nieuwe technieken dienden te worden aangewend met het doel ervaring op te doen. Het resultaat was een energiepositieve woning die haar tijd ver vooruit was met het laagste E peil in haar tijd (E-12). Ze voldeed aan alle normen om erkenning te krijgen als ‘passief woning’ en was performanter dan een ‘BEN’ woning.

De teller draait elk jaar terug en de bewoners betalen niets meer voor hun verwarming alsook hun electrisch verbruik. Niet alle technieken bleken financieel achteraf zinvol. Ook is het wettelijk kader qua electriciteitstellers intussen gewijzigd. Maar er werd een schat aan ervaring opgedaan en er verschenen tal van artikels over in de gespecialiseerde bouwpers. De bewoners maakten een blog over hun leven in de meest energiezuinige woning van het land.

BLOG